Wpis do rejestru organizacji studenckich i doktoranckich

Informujemy że 30.11.2016 Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej „LORAD” uzyskało wpis do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej. Z treścią decyzji można zapoznać się w biuletynie informacji publicznej Politechniki Warszawskiej.