Kontakt

Siedziba koła:

Gmach Elektroniki
Nowowiejska 15/19
02-760 Warszawa
pok. 29

Kontakt w sprawach koła:

lorad@ire.pw.edu.pl