Nawigacja drona w pomieszczeniu

Celem projektu jest opracowanie i implementacja układów i oprogramowania umożliwiającego nawigację platformy jeżdżącej lub latającej wewnątrz pomieszczeń. W opracowywanym rozwiązaniu do wyznaczania położenia platformy wykorzystywany jest ultraszerokopasmowy system lokalizacyjny oparty na układach radiowych DW1000 firmy Decawave.

dw1000_2 Układ scalony DW1000 wykorzystywany w projekcie. [1]

W ramach projektu zajmujemy się programowaniem mikrokontrolerów, projektowaniem układów i implementacją oprogramowania wspomagającego na komputer PC.

Zakres projektu obejmuje:

  • opracowanie koncepcji komunikacji ze sterownikiem platformy oraz implementację układu translatora lokalizacji ze współrzędnych systemu UWB do formatu GPS akceptowanego przez kontroler lotu,
  • opracowanie oprogramowania sterującego trasą lotu (implementacja aplikacji na PC i mikrokontroler),
  • opracowanie i implementację układów pozwalających na komunikację platformy z komputerem PC drogą radiową (Wi-Fi),
  • implementację aplikacji prezentacji wyników lokalizacji.

 

Źródła:

[1] http://www.decawave.com/products/dw1000